Brandpreventie

CBD voert dagelijks bij tal van agrarische bedrijven controles en inspecties uit. Om het aantal verschillende controlebezoeken op bedrijven te beperken biedt CBD de controle en het onderhoud van brandblus- en BHV-middelen aan. CBD werkt hierin samen met CoMore Safety. CBD kan deze controles veelal combineren met andere controles die bij de bedrijven door CBD worden uitgevoerd, hetgeen leidt tot meer efficiëntie en kostenvoordeel. Dit initiatief borduurt voort op het keurmerk “Brandveilige stal” van CBD. CBD is voor deze controles gecertificeerd op basis van het CCV-Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB). Deze erkenning betreft het basispakket REOB exclusief verrijdbare blusmiddelen.

Meer informatie is ook te vinden op de website van CBD.