Kiwa CMR verleent ook voor u management ondersteunende diensten

Dienstverlening

Kiwa CMR verleent ook voor u management ondersteunende diensten

Monstername, analyse en beoordeling

Monstername

Monstername, analyse en beoordeling

Onafhankelijk stempel op producten en diensten

Certificeren

Onafhankelijk stempel op producten en diensten

Brandpreventie

Kiwa VERIN voert dagelijks bij tal van agrarische bedrijven controles en inspecties uit. Om het aantal verschillende controlebezoeken op bedrijven te beperken bieden zij de controle en het onderhoud van brandblus- en BHV-middelen aan. Wanneer deze controles worden gecombineerd met andere controles die op de bedrijven worden uitgevoerd leidt dit tot meer efficiëntie en kostenvoordeel.

Kiwa VERIN is voor deze controles gecertificeerd op basis van het CCV-Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB). Deze erkenning betreft het basispakket REOB exclusief verrijdbare blusmiddelen.

Voor meer informatie kunt u de website van Kiwa VERIN bezoeken, of een kijkje nemen op ons dienstenportaal.