Certificeren

Kiwa VERIN  is een certificatie-instelling die producten, processen en diensten beoordeelt en certificeert. Dit betekent dat Kiwa VERIN een onafhankelijk stempel op de producten of diensten zet welke gecertificeerd worden. Kiwa VERIN voldoet aan de benodigde kwaliteitseisen en is geaccrediteerd als certificatie-instelling volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065. Deze accreditatie geldt voor de programma’s IKB Varken, IKB Kip, IKB Ei, KAT, QS pluimvee en Maatlat Duurzame Veehouderij.

Kiwa VERIN beoordeelt en certificeert verschillende kwaliteitsprogramma’s binnen en buiten de agrifood keten.

Voor het volledige overzicht aan werkzaamheden, zie de website