Certificeren

VERIN (Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen BV) is een certificatie-instelling die producten, processen en diensten beoordeelt en certificeert. Dit betekent dat VERIN een onafhankelijk stempel op de producten of diensten zet die gecertificeerd worden. VERIN werkt nauw samen met diverse controlerende organisaties binnen en buiten CoMore, zoals CBD. VERIN voldoet aan de benodigde kwaliteitseisen en is geaccrediteerd als certificatie-instelling volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065. VERIN beoordeelt en certificeert verschillende kwaliteitsprogramma’s binnen en buiten de agrifood keten, zoals bijvoorbeeld Maatlat Duurzame Veehouderij.

Voor het volledige overzicht aan werkzaamheden, zie www.verin.nl.