Controleren

Wij controleren jaarlijks vele duizenden varkenshouders, pluimveehouders, rundveehouders, etc. of zij voldoen aan de voorschriften die kwaliteitsregelingen aan hun stellen. Dit kan gaan om diverse kwaliteitsprogramma’s als IKB ’ of het Beter Leven Keurmerk.

Kiwa VERIN is gespecialiseerd in het uitvoeren van controles, audits en monsternames in binnen- en buitenland. Hierbij staan dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, volksgezondheid en veiligheid voor de consument centraal. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zijn zowel deskundigheid van de medewerkers als betrouwbaarheid het uitgangspunt.

Voor het volledige overzicht aan werkzaamheden, zie de website van Kiwa VERIN.