Beter Leven Keurmerk

Door het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming kunnen consumenten makkelijker een keuze maken voor dierenwelzijn waarbij geldt hoe meer sterren hoe diervriendelijker. Kiwa VERIN verzorgt voor diverse diersoorten/kenmerken de controle en certificatie van het Beter Leven Keurmerk.

Indien veehouders deel willen nemen aan het Beter Leven Keurmerk, dienen ze contact op te nemen met het eierpakstation, de slachterij, de uitsnijderij of de vleesverwerker voor aanmelding bij de stichting Beter Leven Keurmerk. Na acceptatie van de aanmelding door de Stichting Beter Leven Keurmerk kan Kiwa VERIN de controle en certificatie verzorgen voor de keurmerken.

Voor meer informatie klik hier.