Het Varken van Morgen

Het Varken van  Morgen is een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders waarin bovenwettelijke normen zijn opgenomen voor een duurzame productie van varkensvlees. IKB Varken / Global Gap is het basisprogramma voor het Varken van Morgen, beide programma’s kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden op het varkensbedrijf.

De maatregelen die worden genomen om het verse varkensvlees in de Nederlandse supermarkten te verduurzamen gaan over dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. Er is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen deze verschillende duurzaamheidsaspecten. De regeling het Varken van Morgen kent een drietal modules waarin normen met betrekking tot dit onderwerp zijn opgenomen.

1. Diergezondheid en verantwoord antibiotica gebruik
2. Dierwelzijn
3. Milieu en Duurzaamheid

Op het gebied van gezondheid wordt sterk ingezet op verdere beperking van het antibioticagebruik. De belangrijkste stappen op het gebied van dierenwelzijn zijn dat uiterlijk in 2015 de varkens meer ruimte en afleidingsmateriaal krijgen. Hierdoor wordt verveling voorkomen en ontstaat er minder onrust in de stal. Ook aan een ingreep als het couperen van staarten worden eisen gesteld om de staart zo lang mogelijk te houden en op die wijze natuurlijk gedrag te bevorderen. Verder vinden er strengere kwaliteitscontroles plaats op het drinkwater van de varkens. Op milieugebied is onder andere afgesproken dat in het voer van de varkens enkel nog verantwoorde soja wordt gebruikt. En ook zijn er normen gedefinieerd voor het verminderen van de ammoniakemissie, het fosfaatgebruik en voor het gebruik van groene stroom.

Voor meer informatie klik hier.