Dienstverlening

Betrouwbaarheid is de basis van het bestaan en daarmee het fundament van de dienstverlening van Kiwa CMR.
Kiwa CMR en zijn bedrijfseenheden stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in procedures en protocollen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De meeste bedrijfseenheden van Kiwa CMR zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en voldoen aan de eisen voor een type A instelling.
Dit is het hoogst mogelijke niveau voor onafhankelijkheid met een strikte integriteitscode.