BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

KDS logo groen1

KDS (BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) is onderdeel van de Stichting Administratiekantoor KDS (StAK) en stelt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de NVWA officiële assistenten beschikbaar voor het verrichten van post mortem keuringswerkzaamheden in roodvleesproductiebedrijven. KDS heeft een eigen onafhankelijk bestuur en staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Commissarissen. KDS is als inspectie-instelling geaccrediteerd conform de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020.

Voor meer informatie bezoek de website: www.bvkds.nl