Pluimvee keuring

2KP logo

2KP (BV Kwaliteitskeuring Pluimveesector) voert keuringswerkzaamheden uit in productiebedrijven voor pluimveevlees. De keuringsassistenten van 2KP beoordelen of het pluimveevlees geschikt is voor menselijke consumptie. Ze werken in opdracht van de productiebedrijven en onder toezicht van een dierenarts van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).