MVO

Kiwa Corporate Social Responsibility Statement

We ARE Kiwa, een bedrijf dat internationaal voorop loopt in Testing, Inspection and Certification (TIC). Onze activiteiten plaatsen ons midden in de samenleving: we dragen bij aan de gezondheid en veiligheid van mensen tijdens hun werk en in hun thuissituatie. Ons doel is het leveren van een bijdrage aan de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van producten, processen, organisaties en werk- en leefomgevingen. Zodoende creëren we vertrouwen, transparantie en een gelijk speelveld voor alle private en publieke partijen. Voor Kiwa betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dat we die uitgangspunten hanteren in alles wat we doen en dat we het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt waard willen zijn. Daarom streven we in ieders belang naar continue verbetering en naar een duurzame ontwikkeling van de maatschappij, op wereldwijde schaal en lokaal.

 Paul Hesselink, CEO Kiwa

Bekijk ons Kiwa Corporate CSR Charter (pdf).
Bekijk ons Kiwa gedragscode (ook wel ‘Code of Conduct’ genoemd) (pdf).

Kiwa CMR en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft voor Kiwa CMR een integrale betekenis, waarbij duurzaamheid van groot belang is. Kiwa CMR is afhankelijk van de maatschappelijke omgeving waarin het opereert en voert werkzaamheden uit die bijdragen aan de kwaliteit van deze omgeving.

De belangrijkste MVO-thema’s van Kiwa CMR zijn:

  • Voedselveiligheid;
  • Dierenwelzijn;
  • Veiligheid & goede arbeidsomstandigheden;
  • Goede prijs-kwaliteitverhouding;
  • Duurzame inzetbaarheid.

Onze kernactiviteiten dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving en geven invulling aan de maatschappelijke behoefte, betrouwbaarheid en transparantie. Kiwa CMR draagt dus op twee manieren een steentje bij aan mens en maatschappij: met zijn kernactiviteiten én in zijn bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Klik hier voor de jaarverslagen (incl. MVO jaarverslagen) van Kiwa CMR.

Kiwa CMR levert als strategische prioriteit diensten op het gebied van kwaliteit, controle, certificering, keuren, classificeren, monstername, automatisering, (project)management en andere dienstverlening die de kwaliteit van leven en leefomgeving verbetert. Kiwa CMR doet dit samen met de belanghebbenden.

MVO Prestatieladder

Binnen de internationale Kiwa Group wordt de MVO Prestatieladder, dé internationale norm voor het zichtbaar en meetbaar maken van MVO-inspanningen (die Kiwa mee ontwikkeld heeft), ook geïmplementeerd. Een aantal Kiwa-vestigingen in Nederland beschikken al over het certificaat MVO Prestatieladder niveau 3. Kiwa CMR is in het voorjaar van 2017 verhuisd en is volop bezig met de implementatie. Begin 2018 vindt de audit plaats voor de MVO Prestatieladder niveau 3.

Kiwa CMR is partner van   logo MVO Nederland .