Maatlat duurzame veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheiddoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil. Deze doelstellingen zijn weergegeven in concrete criteria op het gebied van de thema’s ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, fijnstof, energie, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. De MDV is ontwikkeld voor de sectoren pluimvee, (leghennensector en vleeskuikensector), varkens-, melkvee-, konijnen, melkgeiten, vleeskalveren en vleesvee.

Kiwa VERIN beoordeelt bedrijven met nieuw- en verbouwde stallen volgens de criteria en beoordelingsrichtlijnen van de MDV. Kiwa VERIN laat daarvoor controles uitvoeren en beoordeelt als onafhankelijke organisatie de resultaten. Het gehele proces is geaccrediteerd volgens de NEN-EN 17065 norm.

Voor meer informatie zie de website van Kiwa VERIN.