BSE monstername

Het nemen van een BSE monster bestaat uit het nemen van een monster (hersenstam van het rund) en het analyseren en beoordelen van dit monster.

De BSE bemonsteringsprocedure wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regelgeving, waaronder Verordening (EG) nr. 999/2001 van 22 mei 2001 betreffende de vaststelling van voorschriften voor preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathie├źn (BSE).